Un alt indicator relevant pentru educația adulților este numărul firmelor care oferă training angajaților lor, raportat la numărul total al firmelor dintr-o economie.  Graficul de mai jos oferă o vizualizare a abaterii de la media europeană, care este de 64%. Un procentaj negativ indică țările cu valori sub medie iar un procentaj pozitiv indică țările cu valori peste medie. Linia medie desparte destul de clar, cu puține excepții, fostele țări comuniste de restul Europei. România este la fundul grămezii, împreună cu Polonia, cu valori de trei ori mai mici decât media europeană.  Datele sunt de pe Eurostat.

firme.training

Anunțuri